» Vyšívacie techniky
GOBELÍNOVÝ STEH

Veľký gobelínový steh vyšívame mulinkou dvojmo, aby sme dostatočne prekryli plátno. Na panamu a pelunu vyšívame veľké gobelínový steh, priečne cez dve nite plátna, na kanavu len priečne cez jednu niť.

 

VGOBFAR

VGOBCB

 

Malý gobelínový steh vyšívame štyrmi nitkami z priadze mulinky, ktorú sme predtým rozmotali. Steh vyšívame cez jednu nitku priečne len na pelunu alebo panamu.


MGOB

MGOBCB

 

 

 

 

 

 


 


 


KRÍŽIKOVÝ STEH

Vytiahnutú ihlu vpichneme uhlopriečne doprava o daný počet nití. Podberieme vodorovne sprava doľava o daný počet nití. Druhý steh uložíme priečne cez prvý a vpichneme na pravú stranu.


KRIZFAR

KRIZCB

 

 


 

PLNÝ OBŠÍVANÝ STEH

Základný steh vyšijeme ako plný steh, avšak ihlu vytiahneme tesne pod koncom plného stehu. Potom plný steh niekoľkokrát obšijeme zhora nadol tak, že ho pod stehom zachytíme o plátno. Obšívame v rôznych vzdialenostiach. Poniekoľkých obšívaniach sa dostaneme na ľavú stranu, teda na začiatok plného stehu.

PLNOBSFAR

PLNOBSCB


UZLÍKOVÝ STEH

Ihlu vytiahneme na lícnu stranu len do polovice. Na vytiahnutú polovicu ihly namotáme priadzu. Ľavým palcom pridržíme zvinutú niť, vytiahneme ihlu a vpichneme na vyznačené miesto (prerušovaná čiara).

 

UZLK

UZLKCB

 

 


 

RETIAZKOVÝ STEH

Ihlu vpichneme do plátna tesne vedľa začiatku a vpichneme ju zdola do stredu slučky. Takto utvoríme slučky retiazky, ktoré ukladáme za sebou.

 

RETZFAR

RETZCB

 STONKOVÝ STEH

Tieto stehy vyšívame na predkreslenej čiare. Prvý steh vyšijeme ako plný a ihlu vytiahneme v strede stehu. Pri nasledujúcich stehoch ihlu vytiahneme na začiatku predchádzajúceho stehu.

 

STONKFAR

STONKCB

 

 

 

 

 


OBNITKA

Predkreslenú slzu obšijeme hustým predným stehom. V prostriedku slzy prestrihneme podkladové plátno. Potom obšívame už vyšitý predný steh krátkymi stehmi tak, že plátno podhýname a súčasne ho obšívame. Stehy ukladáme tesne vedľa seba.

 

OBNTFAR

OBNTKCB
 

PLNÝ STEH

Vyšívame ho vodorovne zľava doprava. Ihlu vytiahneme na ľavej strane a vyšívame ďalší steh. Stehy ukladáme tesne vedľa seba.

 

Plný steh

PLNCB

 

 

 

 

 

 

 


 

SLUČKOVÝ STEH

Prvý steh vyšijeme ako retiazkový. Potom vpichneme ihlu zhora nadol do slučky. Stehy ukladáme tesne vedľa seba.

 

sluckovy

SLUCKCB

 

 


 

PREDNÝ STEH

Vyšívame sprava doľava. Ihlu striedavo vpichujeme a vyťahujeme v pravidelných vzdialenostiach.

 

PRED

 


 

ODBkY2Yy